Второ обучение по проекта „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Над 30 учители и специалисти с педагогически функции в училища и детски градини, работещи с деца и ученици със СОП, ще бъдат обучени в периода 25.03.2013 – 29.03.2013 г.

Обучението обхваща ДЕЙНОСТ 4 от проект BG051PO001-4.1.04-0068 "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", реализиран  по ОП "Развитие на човешките ресурси". То е второто поред в рамките на проекта след изпълнение на голяма част от дейностите, с актуализиран преподавателски материал и използване на интерактивни методи.

Всички специалисти от детските градини и училища, партньори на Община Бургас по проекта, ще придобият познания в следните три групи:

  • – Обучение на психолози за новостите в работата на деца със СОП
  • – Обучение на учители от детските градини
  • – Обучение на преподаватели и педагогически съветници

 

Обучението се провежда от преподаватели от Нов Български Университет, а крайната цел е създаване на подкрепяща среда за обучение на 53 деца и ученици със СОП; 33 учители и специалисти с педагогически функции; подготовка и издаване на наръчник за интегриране на деца със СОП.

От нашето училище участие в обучението взеха София Делишменова, Елена Петрова, Сергей Велков, Антоанета Христова, Надя Рашкова, Мария Божинова и Мери Хльостарова.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211006&authkey=ACU8bdtxOucP6pw“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

„Европейско кенгуру“

На 23 март 2013 г.(събота) ще се проведе Областният кръг на ежегодното математическо състезание „Европейско кенгуру”. Времетраенето на състезанието е 75 минути и ще започне в 11.00 часа. Състезателите,записани за участие в ОУ "Антон Страшимиров" да се явят в 10 и 45 ч.

Разпределението по стаи – кенгуру2013 стаи

Всички стаи са на втория етаж в дългия коридор, само кабинетът по биология е на 2 етаж в късия коридор.

Браво!

 Децата от отбора по БД  спечелиха 3-то място на Националната викторина по БД " Да запазим децата на пътя  ", която се проведе в ОДК  на 14.03.2013г.

Медали_БДКупа_и_грамота_-БД

 

Изложба за 1 март по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Изложба за 1 март по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи" се осъществи в Културен дом на нефтохимика днес и е четвъртата от общо петте изложби по определени теми по Дейност 5 "Работа с децата и учениците за приемане на различието", част от поддейност Б – Организиране на общи изложби. Изложбата ще продължи 10 дни, следващите  9 дни ще може да се разгледа в Регионален Исторически Музей – гр. Бургас.

На събитието присъстваха Севдалина Турманова – зам.-областен управител; Магда Москова – ст. експерт в отдел "Техническа верификация", Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на МОМН, Мария Николова – пом.-директор на Ресурсен център – Бургас и др.

Иван Делев – ОДЗ №4 "Калина Малина", Иво Ибришимов – ОУ "П. Яворов", Наталия Милчева Митева – ЦДГ №1, Румяна Кирилова Стамова – ОДЗ №9 "Делфин", Ивелина Милчева – ОУ "Найден Геров" и Рени Красимирова Мечкова от  ОУ "Антон Страшимиров" получиха награди и специално изработени грамоти от Веселина Таралова – директор на дирекция "Образование" в Община Бургас.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21660&authkey=AHBy7mBEOLxirmo“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]