Обучение с родители по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”

Община Бургас – Бенефициент по  проект  BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР  проведе обучение с родители на деца със специални образователни потребности.

Обучението се проведе за периода 15.02.2013 – 17.02.2013 г в гр. Бургас.

Обучението е включено в  Дейност 3: Подпомагане на социализацията и интеграцията на децата и учениците със СОП, поддейност Д ”Обучение и работа с родители на деца със СОП – психолог и педагог – 3 тридневни обучения веднъж през първата година и веднъж през втората година”

Родителите се разделиха на три групи според сходството на заболяване на децата си. Опитни екипи от психолози и педагози  от Партньор №4 – ОУ „Пейо Яворов“ , Партньор №5 – ОУ „Найден Геров“ и  Партньор №6 – ОУ „Антон Страшимиров“ подготвиха и изнесоха учебна програма. Обсъдиха се конкретни проблеми, затруднения, предизвикателства и средства, както и начини за преодоляването им.

Постигната цел от първото обучение е  подпомагане родителите на деца и ученици със СОП. Груповата работа с родителите допринася за качеството и устойчивостта на постигнатите резултати при работата с децата и учениците до момента.

Ще се проведат 3 актуализирани обучения в началото на втората учебна година в проекта. Очакван резултат е родителите да  подпомогнат обучението и интеграцията на децата си.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21635&authkey=AD0Exbdpz6mPaCA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Браво!

     DSC00098549349_4324417960767_476716765_n_1_ (1)

            На 9-10.02.13г. в Спортна  зала ,,Нефтохимик", гр.Бургас се проведе Регионално първенство по фехтовка.Във възрастова група момичета до 10г.- Аня Кирова, на 7 год. победи по-големите от нея и се окичи със златен медал и купа.Във възрастова група  момичета и момчета Аня победи и всички момчета(без едно) и получи и сребърен медал. Браво на нашата Аня от 1в клас!

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до ІV клас на ОУ "Антон Страшимиров"- Бургас по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21367&authkey=ABI6XUcSk5qrt-U&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21369&authkey=AGYhHthVPmlaCHc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21368&authkey=AODNbiloYuQIkqM&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21373&authkey=AIDG5iyprl5yXzQ&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21370&authkey=AC5JlY9RZlTPipg&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21372&authkey=AND3Q-J37gAGatA&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21371&authkey=ABk9fNXOwc8mQ2Q&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Съобщения

От 04.02.2013г.(понеделник) e в сила програмата за втори срок

Седмична програма 4 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма 3 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма 2 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма1 клас,2012-20013 втори срок

Седмична порграма – прогимназия-2 срок 2012-2013

На 07.02.2013г (четвъртък) от 18 и 30 часа ще се проведе родителска среща за випуските на 6 и 7 клас.

За випуск 5 клас родителската среща е на 12.02.2013 г от 18 и 30 часа