Коледна изложба по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Проведе се втората изложба по проект BG051PO001-4.1.04-0068  "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". Изложбата е на тема: Коледна рисунка и картичка, и е част от Дейност 5: Работа с децата и учениците за приемане на различието, Поддейност Б: Организиране на общи изложби от изпълнението на проекта.

В изложбата взеха участие деца от 3 детски заведения и 3 училища на територията на община Бургас – партньори по проекта: ОДЗ 9 "Делфин", ОДЗ 4 "Калина Малина", ЦДГ 1 "Звездица", ОУ "Пейо Яворов", ОУ "Найден Геров" и ОУ "Антон Страшимиров".

За цялата продължителност на проекта ще бъдат подготвени още 3 специални изложби през 2013 г. по определени теми: 1-ви март, Великден и Никулден.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21557&authkey=ABcajNJSerpG89A“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]