СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с Националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка, на 17.10.2012г. от 18 часа в Актовата зала на ОУ ”Антон Страшимиров”  ще се проведе среща с родителите на момичета от 6 клас, навършили 12 г. (до 01.12.2012г.) и от 7 клас, ненавършили 13 г. (до 01.12.2012г.) със специалисти от РЗИ Бургас.

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

  • Уважаеми родители на бъдещи първокласници  /родени през 2006 г./ ,
заповядайте в канцеларията на училището всеки делничен ден от 8.00 до 16.00 ч. ,
за да заявите желанието си децата Ви да се обучават в 1 клас в нашето училище.
 

Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за услуга

      „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР” – zadanie-strashimirov_13_09_2012