БРАВО!

На изпитите по Български език и литература и Математика за кандидатстване след 7 клас, нашите ученици се представиха както следва:

             БЕЛ: среден успех много добър 4,77

             90 отлични и много добри оценки (над 4,50)

             Математика: среден успех добър 4,30

             55 отлични и много добри оценки  (над 4,50)