Прием 5 клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

На 30 март /четвъртък/ от 18:00 часа в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе информационна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с учебните планове за паралелките в пети клас, критериите за прием в тях и част от преподавателския екип.

Очакваме ви!

ОУ “ АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г. – 6 ПАРАЛЕЛКИ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС

 • ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 2 ч. МАТЕМАТИКА  
 • ИУЧ – 1,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА 
 • ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА, ДИГИТАЛНИ НАУКИ И УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ – 1 ч. /СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ/
 • ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА, 1 ч. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК2 паралелки
 •  ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА, 1ч. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Целодневно обучение за учениците в пети клас
 • Столово хранене
 • Медицинско обслужване
 • Богата библиотека 
 • Ресурсен учител, логопед, психолог
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Работа по проекти
 • Извънкласни дейности: фанфарна музика, мажоретен състав, танцов състав, спорт и други.
 
НАШИЯТ ЕКИП
АНА НИКОЛОВА
Математика

НАДЯ МИЛУШЕВА Англйски език
МАРИЯ ДЖОВАНОВА Биология и човекът и природата
ЖИВКА ПЕЕВА – Компютърно моделиране и информационни технологии
ДИМИТРИНА АСЛАНОВА -Изобразително изкуство
ПАВЛИНА СТОИЛОВА Математика
НЕДКА ГАДЖОНОВА Технологии и предприемачество
НАДЯ РАШКОВА Математика и информационни технологии
СОНЯ ДИМОВА Човекът и природата
МАРИНА СТАНЕВА – Физическо възпитание и спорт
ИЛИЯНА ЧЕРНАЕВА Музика
МАРИЯ БАНКОВА
ГЕОРГИ ТОДОРОВ Български език и литература
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА География и икономика
МАРИЯ БОЖИНОВА История и география
ПЕТЯ ЯНЕВА – Изобразително изкуство
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА Музика
МИЛЕНА ТОДОРОВА