Янкова Кристина

    

      

   Кристина Желкова Янкова

 

     Образование: Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров'' - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: kristina.toncheva@edu.mon.bg