Янева Росица

       

 

     Росица Янкова Янева

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Приложна лингвистика"

              Учител по английски и немски език

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: rositsa.ya.yaneva@edu.mon.bg