Янева Петя

       

     

   Петя Ангелова Янева

 

     Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен

     Специалност: "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"

                               "Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: petya.an.yaneva@edu.mon.bg