Янева Пепа

 

 

   Пепа Георгиева Янева   

 

      Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"
                               Учител по информационни технологии в начален етап

     ОКС: МАГИСТЪР

       email: pepa.yaneva@edu.mon.bg