Якимова Айсел

   

   Айсел Юсмен Якимова   

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: aysel.yakimova@edu.mon.bg