Чернаева Илияна

 

 

     Илияна Иванова Чернаева

 

     Образование: АМТИ гр. Пловдив 

     Специалност: "Музикална педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: iliyana.cheraeva@edu.mon.bg