УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДНИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ

Вече официално е прието и обнародвано в Държавен вестник, че могат да се ползват до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж. Обновеното заявление можете да откриете на сайта на училището в секция Родители-Документи

Линк тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=209683