Тенева Даниела

   

  

    Даниела Иванова Тенева 

 

     Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново 

     Специалност: "Методически аспекти по РЕ и ИИ"

                                 Учител по изобразително изкуство                     

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: daniela.it.teneva@edu.mon.bg