Сулева Петя

   

    Петя Атанасова Сулева   

 

     Образование: СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - гр. София

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: petya.suleva@edu.mon.bg