Страшимировци рисуват

Една от важните задачи на образованието ни е да запознае подрастващите с богатото световно и национално културно наследство. Културното наследство на древните елини, като най-старата европейска цивилизация, изиграва важна роля в изграждането и развитието ѝ.
Познавайки историята на древните гърци от часовете по История и цивилизация, учениците от 5 б клас пресъздадоха сюжети от старогръцките легенди и митове в рисунките си.