СТЕНА НА ДОБРОТО

"Толкова е просто да бъдеш добър. Трябва само да се поставиш на мястото на другия човек, преди да започнеш да го съдиш"
Днес липсата на добро сякаш се усеща повече от всякога. На толкова много неща учим децата, но час по доброта няма.
В чест на празника на училището ни, "съградихме" нашата "Стена на доброто".
Всеки месец на тази импровизирана стена ще поставяме снимки на наши ученици, които са носители на изконни човешки ценности: толерантност, учтивост, внимание, уважение, съпричастност, милосърдие, отзивчивост и др.
Учениците от всеки клас сами излъчват своите избраници. Смисълът на това е по един непосредствен начин и чрез добър пример да изграждаме ценностната система на нашите деца и да ги мотивираме да показват най-добрите свои качества.
"Стената на доброто" събуди огромен интерес сред учениците и затвърди убедеността ни, че нашите деца ще съхранят в сърцата си топъл и мил спомен за своето училище.