Станкова Красияна

   

    

   Красияна Янкова Станкова

 

     Образование: Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров'' - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: krasiyana.stankova@edu.mon.bg