Станева Таня

    

   

   Таня Ганева Станева

 

     Образование:  ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" -  гр.В.Търново

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: tanya.ga.staneva@edu.mon.bg