Станева Марина

 

 

   Марина  Георгиева Станева

 

     Образование: ПУ "Паисий Хилендарски" -

                               НСА "Васил Левски" 

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

                               "Учител по физическо възпитание и спорт"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: marina.ge.staneva@edu.mon.bg