Служебни бележки за Дирекция "Социално подпомагане"

 Уважаеми родители,

     Служебните бележки, за Дирекция "Социално подпомагане" за получаване на финансови средства за бъдещите първокласници, ще се раздават от класните ръководители на първата родителска среща в началото на месец септември.

          Служебни бележки за II, III и IV клас за Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Бургас не са необходими. 

          Спокойно лято!