Славова Марина

 

    

  Марина  Желязкова Славова

 

     Образование: СУ "Св. Климент Охридски" - гр.София

     Специалност: "История"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: marina.slavova@edu.mon.bg