Славова Мариана

 

 

     Мариана Славова Славова 

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: mariana.sl.slavova@edu.mon.bg