Симеонова Милена

 

  

   Милена  Георгиева Симеонова

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Българска филология"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: milena.ge.simeonova@edu.mon.bg