Сивова Мария

 

 

     Марийка Георгиева Сивова​ 

 

     Образование: ВТУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Велико Търново

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: mariyka.sivova@edu.mon.bg