Сакалиева Сабина

 

   Сабина Желева Сакалиева   

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Начална училищна педагогика с чужд език"
                                 
Учител по английски език

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: sabina.sakalieva@edu.mon.bg