Русенова Ивелина

 

     Ивелина Николова Русенова​ 

 

     Образование: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: ivelina.rusenova@edu.mon.bg