РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Родителска среща

Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров“ - Бургас организира на 17 октомври, вторник, от 18:00 часа в Актовата зала на училището родителска среща по повод предстоящото изпълнение на дейностите по проект „Модернизация на образователната среда“ - саниране на училищната сграда. Задължително е присъствието на родителските тройки на всички класове от начален и прогимназиален етап. Срещата е отворена и за родителите, които имат желание да присъстват.