Рашкова Надя

 

     

   Надя Господинова Рашкова-Влахова

 

     Образование: СУ "Климент Охридски" - гр. София

                               ШУ "Епископ Константин Преславски"  - гр. Шумен

     Специалност: "Учител по математика и информатика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: nadya.rashkova-vlahova@edu.mon.bg