Ралева Калинка

 

     Калинка Стоянова Ралева

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: kalinka.raleva@edu.mon.bg