Работа по проекти

В ОУ“Антон Страшимиров“ работим по следните проекти:

  • Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
  • Проект „УСПЕХ“
  • Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”
  • Проект „Litter Less“ – международна кампания за намаляване на отпадъците и вредните емисии под егидата на Зеления флаг