Прием V-ти клас за учебна 2024/2025 учебна година

       

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Информация за приема в паралелките в пети клас за учебната 2024/2025 година ще може да получите след 20.07.2024 на място в училището или на телефон 056/887385.

22 март 2024

Уважаеми родители,

През учебната 2024/2025 година учениците в пети клас ще се обучават в 5 паралелки със следните избираеми дисциплини:

2 паралелки:
• Математика
• Български език и литература
• Чужд език Английски език 

1 паралелка:
• Математика
• Български език и литература
• Чужд език Немски език

1 паралелка:
• Математика
• Български език и литература
• Изобразително изкуство

1 паралелка:
• Математика
• Български език и литература

2 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) с преподаватели Милена Тодорова и Мария Банкова

Класни ръководители:

Антоанета Камбурова
Живка Пеева
Мария Джованова
Росица Янева
Илияна Чернаева

 

Учители в ПЕ:

БЕЛ – Синди Едрева, Станимира Шперова
МАТ – Антоанета Камбурова, Ани Николова, Надя Рашкова
Англ. език – Росица Янева
Немски език – Росица Янева
КМИТ – Живка Пеева, Соня Димова
История и цивилизация – Марина Славова
География и икономика – Павлина Георгиева
Човекът и природата – Мария Джованова
Музика  –  Илияна Чернаева
Изобразително изкуство – Петя Янева
Технологии и предприемачество – Недка Гаджонова
ФВС – Петя Герджикова

Записване на учениците на 17.06, 18.06 и 20.06.2024 г. в Актовата зала на училището от 08.00 до 18.00 ч. - важи само за учениците, които не завършват четвърти клас в ОУ "Антон Страшимиров". При останали свободни места в паралелките, ученик може да бъде записан и след този срок.

Документи необходими за записване:

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за завършен четвърти клас оригинал