Прием I-ви клас за учебна 2024/2025 година

12 февруари 2024г.

Уважаеми родители,

Електронната система за записване в първи клас е създадена, за да Ви улесни  при подаване на заявления за прием, проследяване на класирането и записването по  училища. Можете да се запознаете с всички етапи на  адрес: https://www.uburgas.org/

Информационните родителски срещи с родители на бъдещи първокласници в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас ще се проведат на следните дати:

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 22 февруари 2024г. - 18:00 часа

ВТОРА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 21 март 2024г. - 18:00 часа

През учебната 2024/2025 година учениците в първи клас ще се обучават в 5 паралелки със следните избираеми дисциплини:

2 паралелки:

• Български език и литература

• Математика

• Дигитални науки

 

3 паралелки:

• Български език и литература

• Математика

• Родинознание

 

23 януари 2024г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Във връзка с Решение на ПС, прието с Протокол № 5/ 26.01.2024 г. и съгласувано становище на Обществения съвет за учебната 2024-2025 година в ОУ „Антон Страшимиров" – гр. Бургас е утвърден следния училищен план-прием в I клас:

  • 5 паралелки с по 22 ученици във всяка;
  • 5 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).

 

Училището предлага още:

  • Занимания по интереси в различни тематични области
  • Спортни дейности
  • Училищен стол – https://www.e-stol.com/
  • Училищен стол
  • Библиотека
  • Часове по английски език от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

Представяме Ви педагогическите специалисти, които ще преподават в първи клас през учебната 2024/2025 година.