Прием I-ви клас за учебна 2024/2025 година

 

         14 април 2024г.

 Уважаеми родители,

          На 20 април 2024г. ОУ „Антон Страшимиров“ отваря вратите си за всички бъдещи първокласници. Децата ще имат възможност да разгледат класните стаи, да се запознаят със своите учители, ще вземат участие в импровизираната ни "Великденска работилница". През цялото време с тях ще бъдат и нашите по-големи възпитаници, които ще им помагат във всички занимания.

          Очакваме Ви с вълнение и трепет!

 

12 февруари 2024г.

Уважаеми родители,

Електронната система за записване в първи клас е създадена, за да Ви улесни  при подаване на заявления за прием, проследяване на класирането и записването по  училища. Можете да се запознаете с всички етапи на  адрес: https://www.uburgas.org/

Информационните родителски срещи с родители на бъдещи първокласници в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас ще се проведат на следните дати:

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 22 февруари 2024г. - 18:00 часа

ВТОРА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 21 март 2024г. - 18:00 часа

През учебната 2024/2025 година учениците в първи клас ще се обучават в 5 паралелки със следните избираеми дисциплини:

2 паралелки:

• Български език и литература

• Математика

• Дигитални науки

 

3 паралелки:

• Български език и литература

• Математика

• Родинознание

 

23 януари 2024г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Във връзка с Решение на ПС, прието с Протокол № 5/ 26.01.2024 г. и съгласувано становище на Обществения съвет за учебната 2024-2025 година в ОУ „Антон Страшимиров" – гр. Бургас е утвърден следния училищен план-прием в I клас:

  • 5 паралелки с по 22 ученици във всяка;
  • 5 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).

 

Училището предлага още:

  • Занимания по интереси в различни тематични области
  • Спортни дейности
  • Училищен стол – https://www.e-stol.com/
  • Училищен стол
  • Библиотека
  • Часове по английски език от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

Представяме Ви педагогическите специалисти, които ще преподават в първи клас през учебната 2024/2025 година.