Прием 5 клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

На 12.09.2022 г. от 18.00 ч. в класните стаи на класовете от випуск 5 клас ще се проведе информационна родителска среща с класните ръководители.

Очакваме ви!

ОУ “ АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. – 6 ПАРАЛЕЛКИ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС

 • ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 2 ч. МАТЕМАТИКА  
 •  ИУЧ – 1,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА 
 • ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА,1ч. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ
 •  ИУЧ – 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА,1ч. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 2 ПАРАЛЕЛКИ

Уважаеми родители на четвъртокласници от други училища,
Подаването на документи за записване в 5 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас за учебната 2022/2023 г. ще се осъществи в периода 20.06.2022 г. – 24.06.2022 г. в Актовата зала на училището.
Комисията за прием на документи ще работи от 8.00 ч. до 18.00 ч.
От 27.06.2022 г. до 01.07.2022 г. вкл. документи ще се приемат в Канцеларията на училището на 2 ет.
Необходими документи за записване в 5 клас:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на образование
2. Акт за раждане на детето – за сверяване на данни
3. Заявление за учебен план на паралелката – по образец на училището.
4. Декларация за лични данни – попълва се на място при подаването на документите.
5. Приложения – копия на грамоти, сертификати, награди и др., показващи участия и резултати в състезания, конкурси, олимпиади по учебен предмет, включен в ИУЧ, за който се кандидатства, съгласно критериите, публикувани в сайта.

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Целодневно обучение за учениците в пети клас
 • Столово хранене
 • Медицинско обслужване
 • Богата библиотека 
 • Ресурсен учител, логопед, психолог
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Работа по проекти
 • Извънкласни дейности: фанфарна музика, мажоретен състав, танцов състав, спорт и други.
 
НАШИЯТ ЕКИП
ИЛИЯН НИКОЛОВ
Математика

ВАНЯ КИТЕНОВА Английски език
МАРИЯ ДЖОВАНОВА Биология и човекът и природата
ЖИВКА ПЕЕВА – Компютърно моделиране и информационни технологии
ДИМИТРИНА АСЛАНОВА -Изобразително изкуство
НЕДКА ГАДЖОНОВА Технологии и предприемачество
ПАВЛИНА СТОИЛОВА Математика
НАДЯ РАШКОВА Математика и информационни технологии
ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА История и цивилизация
СОНЯ ДИМОВА Човекът и природата
МАРИНА СТАНЕВА – Физическо възпитание и спорт
ИЛИЯНА ЧЕРНАЕВА Музика
МАРИЯ БАНКОВА
МИЛЕНА СИМЕОНОВА Български език и литература
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА География и икономика
МАРИЯ БОЖИНОВА История и география
ПЕТЯ ЯНЕВА – Изобразително изкуство
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА Музика
МИЛЕНА ТОДОРОВА