Прием 5 клас

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В ПЕТИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ В ПЕТИ КЛАС

  •  ИУЧ – 2 ч. МАТЕМАТИКА, 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
  •  ИУЧ – 1,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 1ч. МАТЕМАТИКА 
  •  ИУЧ – 1ч. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И 1ч. МАТЕМАТИКА 
  •  ИУЧ – 1ч. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И 1ч. МАТЕМАТИКА
  •  ИУЧ – 1ч.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, 0,5ч. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И 1ч. МАТЕМАТИКА

 

 Под формата на ФУЧ и групи по проекти училището предлага:

 • Народни танци
 • Приложни изкуства
 • Български език и литература
 • Математика 
 • Фанфари
 • Хор
 • Мажоретен състав
 • Компютърна графика и дизайн
СЪОБЩЕНИЕ
(ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НЕ СА БИЛИ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“)
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО СЛЕД 21.06.2021г.

КРИТЕРИИ-ЗА-ПРИЕМ-НА-УЧЕНИЦИ-В-ПЕТИ-КЛАС-ЗА-УЧЕБНАТА-2021-2022г