Прием 1 клас

 

 10660275_285897708282701_3346081085065096211_n

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, информираме ви, че на 27.04.2021 г. – вторник – от 18.00 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе информационна родителска среща за приема в 1 клас за учебната 2021 / 2022 година. Заповядайте!

Уважаеми родители,
Приемът на деца в І клас се  извършва в електронната система на община Бургас за записване и класиране на ученици в I-ви клас – https://www.uburgas.org/

 В периода 11.05 – 21.05.2021 г. в стая 25 на училището може да получите помощ при попълване на заявлението за кандидатстване за тези, които не могат да се регистрират от дома си от 08.00 – 16.30 часа.

През учебната 2021/2022 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас ще бъдат формирани пет паралелки в първи клас. Избираемите учебни часове (ИУЧ) ще бъдат:

 •  І  КЛАС – 1 час български език и литература
  – 1 час математика
  – 1 час информационни технологии
 • І  КЛАС – 1 час български език и литература
  – 1 час математика
  – 1 час информационни технологии
 • І КЛАС – 2 часа български език и литература
  – 1 час математика
 • І КЛАС -1 час български език и литература
  – 1 час математика
  – 1 час изобразително изкуство
 • І КЛАС – 1 час български език и литература
  – 1 час математика

  – 1 час английски език

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

  • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
  • Столово хранене в модерен и ремонтиран училищен стол – закуска и топъл обяд
  • Безплатна подкрепителна закуска, плод и мляко за учениците от първи до четвърти клас
  • Ресурсни учители за деца със СОП
  • Логопед
  • Психолог
  • Богата библиотека
  • Компютърни и мултимедийни кабинети с лаптопи и интерактивни дъски;
  • Охрана
  • Извънкласни дейности по английски език, хореография, източни бойни изкуства, модерни танци и др.
  • занимания по интереси: приложни изкуства, математика, информационни технологии, български език и литература, лека атлетика, мажоретен състав и др.
  • Работа по проекти и оперативни програми на МОН и ЕС 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

Приемът в първи клас ще се осъществи по електронен път на следния сайт: https://www.uburgas.org/

Официалното стартиране на регистрациите в системата за прием ще бъде на 11 май 2021 год. от 08.00 часа.

Правила за прием
Регистрация


               Уважаеми родители, представяме Ви екипите които ще работят с бъдещите първокласници в учебната 2021/2022 година.


 

Дарина Димитрова Планинска – Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 20 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика  –  ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив
 • Образователно – квалификационна степен – магистър
 • Професионално – квалификационна степен – трета
 • Професионална педагогическа специализация – Алтернативни технологии на обучението в началното училище
 • Следдипломна професионална квалификация – Информационни технологии в началното училище
 • Професионално-педагогическа специализация – Модернизация на образователния процес 1 – 4 клас

 Красимира Димитрова Химитлийска 
Учител в ГЦОУД, учител в начален етап
 • Педагогически стаж – 8 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Начална училищна педагогика и чужд език  –  Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР 
 • Професионално-квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация –Алтернативни педагогически технологии на обучението в детската градина и  началнотото училище

Светла Андреева – Учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 11 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика
  ПУ „Паисий Хилендарски “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – втора
 • Професионално-педагогическа специализация – Алтернативни технологии на обучението в началното училище

Севда Юлиянова 
Учител в ГЦОУД 

 • Педагогически стаж – 22 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика
  ПУ „Паисий Хилендарски „
 • Образователно – квалификационна степен – магистър
 • Професионално – квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация – Алтернативни технологии на обучението в началното училище

Величка Трифонова Пеева
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 35 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика
  ПУ „Паисий Хилендарски “ 
 • Образователно – квалификационна степен – бакалавър
 • Професионално – квалификационна степен – пета

Димитрина Станкова Дионисова
Учител в ГЦОУД

 • Педагогически стаж – 3 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика –  Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – бакалавър

Иванка Иванова Костадинова 
 учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 9 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  ПНУП  БСУ – гр.Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация – Диагностика на абстрактно-логическото мислене на учениците от начален етап и уменията им за решаване на текстови задачи

Калинка Пефтичева
Учител в ГЦОУД, старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 11 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика 
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация –Информационни технологии и Английски език

Недялка Христова Карастамова
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 32 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика БСУ
 • Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
 • Професионално – квалификационна степен – трета
 • Професионална педагогическа специализация – Развиване на комуникативни умения

Мариана Славова Славова
Учител в ГЦОУД, учител в начален етап
 

 • Педагогически стаж – 8 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика   –  Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР 
 • Професионално-квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация Оценяване и самооценяване на резултатите от обучението на учениците

Забележка: Училищното ръководство си запазва правото на промени при настъпили обективни нови обстоятелства.

НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр.Бургас
  • Майкрософт – България
  • Сдружение за демократично образование „Фар“
  • Български Червен Кръст и БМЧК
  • Еco Schools
  • EVN – България
  • Фондация ИЗИ АРТ
  • Българско движение „Син флаг“19ИНФОР