Прием

ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас

 УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

  • Столово хранене
  • Медицинска помощ
  • Психолог
  • Логопед
  • Ресурсни учители
  • Богата библиотека
  • Охрана
  • Извънкласни дейности по приложно изкуство,журналистика, модерен балет, информационни технологии, хореография, музика, източни бойни изкуства, спорт и други
  • Целодневно обучение за учениците от I до IVклас
  • Безплатна закуска за учениците от I до IVклас