Планинска Дарина

 

     Дарина Димитрова Планинска

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: darina.planinska@edu.mon.bg