Пефтичева Калинка

 

   Калинка Георгиева Пефтичева​ 

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: kalinka.pefticheva@edu.mon.bg