ПЕТИ КЛАС

Тук ще намерите уроци по всяка от темите, които разглеждаме в час https://it-5ou.weebly.com/5-1082108310721089---10471055.html