Пенчева Десислава

 

 

           Десислава Жанова Пенчева   

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика с чужд език"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: desislava.stoencheva@edu.mon.bg