Пеева Живка

 

    Живка Атанасова Пеева

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Математика и информатика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: zhivka.peeva@edu.mon.bg