Пеева Величка

 

   Величка Трифонова Пеева​ 

 

     Образование: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - гр. Пловдив

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: velichka.tr.peeva @edu mon.bg