ОЛИМПИАДИ

              Над 480 ученици в прогимназиален етап от ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас взеха
участие в общинските кръгове на олимпиадите по математика, физика, астрономия, география,
история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, БЕЛ и биология и здравно
образование. За областните кръгове на същите олимпиади се класираха над шейсет участника,
като най-много са тези по физика, математика и география.


              Поздравления за труда и резултатите на нашите ученици и техните преподаватели!
              Пожелаваме им успех и достойно представяне в областните кръгове!

 

              ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас ще бъде домакин на Областния кръг на олимпиадата
по История и цивилизация, който ще се проведе на 25.02.2024 год.