ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ  КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА