Обществен съвет

На 12.11.2019 г., в ОУ „Антон Страшимиров”, се проведе Общо събрание за избор на Обществен съвет и бе избран следния Обществен съвет:

  1. Веселина Таралова – представител на финансиращия орган  –  община Бургас

  2. Юлияна Мръчкова

  3. Сребра Славкова

  4. Ева Крачкова

  5. Ася Динева

  6. Гергана Георгиева

  7. Иван Василев

  8. Пламен Делев

  9. Галина Иванова