Недялкова Весела

      

   Весела Илиева Недялкова 

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: vesela.nedyalkova@edu.mon.bg