Неделчева Иванка

     

 

   Иванка Димитрова Неделчева

 

     Образование: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

     Специалност: "Компютърни системи и технолигии"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: ivanka.di.nedelcheva@edu.mon.bg