Милушева Надя

 

    

 

     Надя Димитрова Милушева-Русева

 

     Образование: ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

     Специалност: "Български и английски език"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: nadya.milusheva-ruseva@edu.mon.bg