Маслева Радина

     

    Радина Валериева Маслева 

 

     Образование: Университет "Пр. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: radina.masleva@edu.mon.bg